Log in

Organized By

Contact

  • Tel: +86 23 65111795-8207
  •  
  • Fax: +86 23 65112434
  •  
  • Email: icempe2021@cqu.edu.cn
  •  
  • Add: 174 Shazheng Street, Shapingba,Chongqing, P. R. China

  CONFERENCE CHAIRS

Weigen Chen (China, Conference Chair)

Feipeng Wang (China, Conference Executive Chair)

 

  INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE

Lin Yang  (China)

Hong Zhao (China) 

Lisheng Zhong (China)

Pingkai Jiang (China) 

Qingfeng Xie (China)

Shuhong Xie (China) 

Jian Li (China) 

Guangning Wu (China)

Peng Li (China)

Boxue Du (China) 

Yasuhiro Tanaka (Japan) 

Frank Hegeler (USA) 

Paul Lewin (UK)

Kai Wu (China)

Yonghong Cheng (China)

Shengtao Li (China)

Ming Zhou  (China)

Kai Jiang (China) 

Yanpeng Hao (China)

Qingquan Li (China) 

Qingguo Chen (China)

Yi Yin (China) 

Zhijian Jin (China) 

Guanjun Zhang (China)

Xingyi Huang (China)

Bo Qi (China) 

Guoming Ma (China) 

Xiaoxing Zhang (China) 

Ruijin Liao (China)

Lijun Yang (China)

Yu Wang (China)

M. Tariq Nazir (Australia)

Rong Zeng (China)

Jinliang He (China)

 

  INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

George Chen (Chair, UK)

Yoshimichi Ohki (Japan)

Zhongdong Wang (UK) 

Gilbert Teyssedre (France) 

Juneho Lee (Korea)

Suwarno Harjo (lndonesia) 

Rongsheng Liu (Sweden)

Sergey V.Serebryannikov (Russia) 

Kazuo Adachi (Japan)

Frank de Wild (Netherland) 

Pierre Argaut (France) 

Harry Orton (Canada) 

Ronald Plath (Germany
Pavel Trnka (Czech Republic 
Pawel Rozga (Poland
Issouf Fofana (Canada)

Yewen Zhang (China) 

Junzheng Cao (China)

Mingli Fu (China) 

Shengtao Li (China)

Ruijin Liao (China)

 

  PUBLICATION & PUBLICITY COMMITTEE

Jian Hao (China, Chair)

Yaxiong Tan (China, Co-Chair)

Jianyu Pan (China, Co-Chair)

Jinling Ma (China)

Han Zhang (China)

Qiang Wang (China)

Qi Li (China)

Hualong Zheng (China)

Liang Yu (China)

 

  LOCAL ARRAGEMENTS COMMITTEE

Yu Wang (China, Chair)

Lijun Yang (China, Co-Chair)

Ming Yang (China, Co-Chair)

Youyuan Wang (China)

Lin Du (China)

Quan Zhou (China)

Potao Sun (China)

 

   SECRETARY

Zhengyong Huang (China)

Fu Wan (China)